Pentru a reduce emisiile de CO2, industria materialelor trebuie să treacă la o economie circulară.

4 octombrie 2022

Ecoteca, ONG verde, specializat în managementul corespunzător al deșeurilor, citând un articol publicat pe platforma medium.com, a Fundației Ellen MacArthur, relatează relația strânsă dintre reducerea emisiilor de CO2 și tranziția la economia circulară. Fundația Ellen MacArthur atrage atenția că obiectivul stabilit în Acordul de la Paris din 2015 este să acopere doar 55% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Fundația propune să ne îndreptam atenția asupra faptului că restul de 45% din emisiile provenite din industrie, agricultură și utilizarea terenurilor trebuie să fie, de asemenea, vitale în discuțiile economiei circulare.

Companiile producătoare de oțel, aluminiu, ciment și produse chimice, sunt responsabile pentru marea parte a emisiilor rămase, dovadă fiind datele relevante :

  • producția de ciment reprezintă 8% din emisiile de CO2;
  • amoniacului fiecare tonă produsă emite 2,6 tone de CO2, iar pentru oțel raportul este de 1:2;
  • industria materiilor prime este responsabilă pentru 27% din emisiile globale de CO2 .

Soluțiile pentru a reduce aceste emisii sunt limitate dar existente: 

  • utilizarea energiei cu emisii scăzute de carbon ( energia eoliană, solară);
  • adoptarea unei metode de producție cu emisii scăzute de carbon;
  • captarea carbonului sau reciclarea mterialelor;
  • adoptarea de tehnologii emergente; • înlocuirea transportului rutier cu cel feroviar;
  • adoptarea de politici și reglementări pentru susținerea economiei circulare.

Provocarea o reprezintă procesele de producție și necesitatea schimbării acestora pentru scăderea emisiilor de carbon. Trebuie să trecem de la metodele tradiționale, la adoptarea conceptului de design sustenabil. Încă din faza de proiectare a produsului este important să avem în vedere tehnologii pentru a îmbunătăți durata de viață, posibilitățile de reparare și reutilizare, colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor.

Planurile pe termen lung de îmbunătățire a aprovizionării cu materiale, o mai mare competitivitate industrială și o cerere mai scăzută de energie fac ca valorificarea economiei circulare pentru a îndeplini acest obiectiv să fie o propunere atractivă pentru guverne, industrie și societate în general.

Urmărește campania în social media

Alătură-te campaniei Metal pentru Viitor!