Strategia națională privind economia circulară

5 octombrie 2022

Strategia națională privind Economia Circulară a fost adoptată pe 27. Septembrie 2022 HG 1172/2022. urmând să fie completată de un Plan de Acțiune -Planul de Acțiune privind Economia Circulară (PAEC). Acesta va include acțiuni specifice pentru toate sectoarele cu potențial ridicat de circularitate și va identifica resurse bugetare, responsabili și termene pentru realizarea acțiunilor în economia circulară.

Strategia are ca principale direcții de acțiune reducerea consumului de materii prime virgine, reducerea consumului de bunuri de consum, reducerea impactului activităților de producție, reducerea impactului activităților de gestionare și de eliminare a deșeurilor și imbunătățirea coerenței politicilor și a guvernanței, a comunicării și a colaborării dintre autoritățile locale, regionale și naționale. În privința reducerii consumului de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viață a produselor este necesară promovarea dematerializării și aplicarea designului circular și a eficienței materialelor.

Reducerea impactului activităților de producție asupra mediului se poate aplică prin tehnologii și procese inovatoare, promovarea digitalizării în anumite sectoare, favorizarea energiilor regenerabile în detrimentul combustibililor fosili și exploatarea potențialului de simbioză industrial. Reducerea impactului activităților de gestionare și de eliminare a deșeurilor și a apei reziduale asupra mediului se poate realiza prin îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și a infrastructurii, promovarea activităților de sortare și tratare a deșeurilor, limitarea la minimum a depozitării deșeurilor și promovarea prevenirii deșeurilor.

Strategia națională privind Economia Circulară și planul de acțiune ar trebui să aibă un calendar pentru atingerea indicatorilor Uniunii Europene privind economia circulară conform obiectivelor și calendarului stabilite în aliniere cel puțin cu:

Directiva cadru privind deșeurile 2008/98, Directiva 94/62 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), Directiva 2006/66 privind bateriile şi acumulatorii şi deșeurile de baterii şi acumulatori, Directiva 99/31/CE privind depozitele de deșeuri și Directiva 2019/904 privind reducerea ambalajelor de unică folosință.

Sursa: ecoteca.ro

Urmărește campania în social media

Alătură-te campaniei Metal pentru Viitor!